Ruta entreprenør søker prosjektleder

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektleder
Arbeidsgiver:
Ruta Entreprenør AS
Sted:
Oslo
Antall stillinger:
1
Nettside:

Rådgiver

Lisa Vaage

+4745258062

lisa@express.no

Rådgiver

Linda Slettebø

+4791173994

linda@express.no

Ruta Entreprenør har flere pågående prosjekter i Oslo, bl.a. Tangentoppen (bolig), Nannestad kommunehus (rehabilitering og nybygg), og Tokerud flerbrukshall. Selskapet har ambisjoner om økt vekst, og Oslo-regionen er et strategisk satsingsområde. Til denne økte aktiviteten i Oslo-regionen ønsker vi nå å forsterke vår avdeling med en fremoverlent og kompetent prosjektleder! 

Våre prosjektledere har det overordnede ansvaret for våre prosjekter, og har ansvaret for ett eller flere prosjekter, avhengig av størrelse og kompleksitet. Prosjektlederen har den løpende kontakten med byggherre og ansvaret for at alle involverte parter gjennomfører prosjektet som avtalt.

Som prosjektleder må det påregnes noe reisevirksomhet i regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av større entrepriser (100 mill +) både for offentlige og private byggherrer
 • Sørge for at prosjektet følger offentlige lover og forskrifter. Herunder ansvar for at prosjektet har nødvendige faglig kompetanse innenfor alle fag og stillingsområder
 • Ansvarlig for oppfølging av prosjektorganisasjonen og gjennomføre ansvarsfordeling på prosjektet. Avvikle faste interne møter med prosjektorganisasjonen
 • Hovedansvar for å lede og koordinere alle fag herunder HMS, kvalitetssikring, prosjektering, samt fremdrift- og mannskapsplanlegging
 • Optimalisering av ressurser og skape merverdi for byggherre og entreprenør
 • Ansvarlig for kontakt mot oppdragsgivers organisasjon (prosjektleder, byggeleder og rådgivere) og delta i møter/befaringer som tilligger prosjektet, som prosjekteringsmøter og byggherremøter
 • Sikre prosjektøkonomien, med fokus på likviditet, framdrift og oppfølging av endringsmeldinger

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/bygningsingeniør/teknisk fagskole med minimum 3-5 års erfaring innen tilsvarende stilling fra entreprenørbransjen
 • Erfaring som prosjektleder fra større byggeprosjekter i størrelsesorden 100 mill+
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne for å kunne kommunisere med ulike profesjoner og faggrupper
 • Erfaring fra forskjellige typer samspillsmodeller
 • Målbevisst, beslutningsdyktig og resultatorientert
 • Høy arbeidskapasitet med selvstendig, systematisk og strukturert arbeidsform

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Forsikring og AFP- og pensjonsordning
 • Spennende, utfordrende prosjekter
 • Gode støttefunksjoner i forbindelse med prosjektgjennomføring
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Sosiale aktiviteter

Ønsker du å høre mer om stillingen kan du ta kontakt med Linda Slettebø 91173994 eller Lisa Vaage 45258062 i Express Rekruttering. Vi ser fram mot å høre fra deg! 

Om arbeidsgiveren

Ruta Entreprenør er et entreprenørselskap med hovedkontor i Trondheim, og et avdelingskontor i Oslo. Vi er 126 ansatte og har vekst innenfor forretningsområdene Bolig, Næring, Helsebygg og Byggfornyelse. Vi utfører alle typer større byggeoppdrag for private og offentlige byggherrer. Ruta Entreprenør omsetter for ca 1. milliard i 2021.

Ruta Entreprenør har ervervet flere spennende prosjekter med oppstart i 2022 som vil bidra til økt vekst og støtte opp under selskapets strategi.

Rådgiver

Lisa Vaage

+4745258062

lisa@express.no

Rådgiver

Linda Slettebø

+4791173994

linda@express.no