Prosjektleder

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektleder
Arbeidsgiver:
Rail Infrastructure AS
Sted:
OSLO
Antall stillinger:
1
Nettside:

Rådgiver

Kicki Holmberg

+4796651321

kicki@express.no

Rådgiver

Linda Slettebø

+4791173994

linda@express.no

RIAS er en forbildebedrift i sterk vekst med spennende oppdragsportefølje. 

I Norge står vi overfor den største satsningen på utbygging, drift og vedlikehold av jernbane på et halvt århundre, og dette er vi en del av! I 2021 fortsetter den spennende veksten i RIAS og vi bygger videre på vår sterke posisjon med å bygge, drifte og vedlikeholde landets jernbane. Vi har store ambisjoner og høy prosjektaktivitet i lang tid fremover. Våre ansatte er engasjerte, med fagstolthet og har et godt samhold.

Vi søker nå etter en prosjektleder som skal bidra til at RIAS fortsetter å levere arbeid med høy kvalitet og sikkerhet. I stillingen som prosjektleder vil du få ansvar for å lede og drive frem prosjekter innenfor de rammene som er avtalt og iht. lover, forskrifter samt interne regler og rutiner. Prosjektleder er ansvarlig for prosjektet fra overtakelse/oppstart til det er overlevert kunde iht. kontrakt.

Ansvarsområder

 • Etablering og planlegging, gjennomføring, monitoring og kontroll og videre avslutning. I tillegg bistå i adhoc tilbudsarbeid
 • Kundekontakt – ansvarlig for kontrakt og kundetilfredshet på prosjektet
 • Lede og motivere prosjektteam gjennom coaching, tilbakemeldinger og samarbeid. Samarbeide med teamleder om utvikling og oppfølging av medarbeidere og melde behov for kompetanseutvikling og prioritering av oppgaver for teamet
 • Kontroll og oppfølging av økonomi, samt organisering av innkjøpsfunksjon, innkjøpsplan og logistikk i prosjektet
 • Rapportering til rett tid av status og forecast samt gjennomføre aksjonsplaner for å nå mål
 • Planlegging i prosjektet og levere prosjektet på tid ift. kontrakt gjennom prosjektplan iht. prosedyrer og innenfor PMP/Prince retningslinjer.
 • Levere avtalt kvalitet gjennom kvalitetsledelse og gjennom kvalitet- og kontrollplan. Sørge for etterlevelse av RIAS sine gjeldende prosedyrer og rutiner i TQM
 • Planlegging av prosjektets ressurser og samarbeide med ressurseiere for optimal ressurs allokering
 • Effektiv organisering av prosjektet og produksjon. Sørge for kontinuerlig dokumentproduksjon ift. produksjon og leveranser
 • Risiko og mulighetsanalyser samt implementering av tiltak for å nå prosjektets mål. Organisering av HMS i prosjektet, inkludert HMS plan
 • Gjennomføre "lesson learned" fra prosjektet med tilbakemeldinger på forbedringstiltak til prosedyre/prosesseierne

Kvalifikasjoner

 • Formell kompetanse innenfor prosjektledelse i form av skole eller kurs fortrinnsvis PMP/Prince sertifisering
 • Ønskelig med teknisk utdannelse innen fagområdet, eller innen andre tekniske fag
 • Prosjektleder-erfaring
 • Erfaring med økonomisk oppfølging, samt gode IT kunnskaper
 • Ønskelig med styrke innenfor dokumentasjon, HMS og kvalitet

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper, samarbeidsevner og flink til å utvikle team
 • Strukturert

Rias tilbyr

 • En spennende stilling med mye ansvar
 • Frihet under ansvar
 • Sterkt faglig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Om arbeidsgiveren

RIAS er en sentral entreprenør innen de jernbanetekniske fagene og er en forbildebedrift i bransjen. Vi er i sterk vekst med spennende oppdragsportefølje.
Med vår solide spesialkompetanse, erfaringer og kapasitet innen jernbanesegmentet, gjennomfører vi entrepriser i henhold til kundens krav og forventninger.

I RIAS har vi fokus på høy faglig kompetanse, HMS og trivsel. Vi har etablert oss som en leverandør våre kunder kan stole på. Vi leverer god kvalitet til avtalt pris og tid,
alltid med kunden i fokus. Vi er en forbildebedrift i bransjen og er i dag 80 ansatte. RIAS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Rådgiver

Kicki Holmberg

+4796651321

kicki@express.no

Rådgiver

Linda Slettebø

+4791173994

linda@express.no