På vegne av Infranord Norge søker vi en dedikert Prosjektplanlegger!

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektplanlegger
Arbeidsgiver:
Infranord Norge AS
Sted:
Oslo
Antall stillinger:
1
Nettside:

Rådgiver

Lisa Vaage

+4745258062

lisa@express.no

 

Vil du være med på å sette struktur og tempo i fremtidens jernbaneprosjekter? Hos Infranord Norge søker vi en dedikert Prosjektplanlegger med lidenskap for å forme tidslinjer og ressursbehov, og bidra til at våre prosjekter spilles i riktig takt.

Som Prosjektplanlegger vil du:

 • Utarbeide og oppdatere prosjektplaner, inkludert hovedplaner, detaljplaner og bruddplaner.
 • Holde ressursplaner oppdatert for optimal prosjektutførelse.
 • Gjøre justeringer i fremdriftsplaner og rapportere om disse.
 • Bidra til å etablere solide prosjektplaner i tilbudsprosesser.
 • Assistere med rapportering av ressursinnsats i prosjekter, anbuds- og kalkylearbeider.
 • Før prosjektet settes i gang, er du med på oppstartsmøtet, sikrer krav og omfang innenfor ditt ansvarsområde, og setter opp prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) og fremdriftsplan.

Du vil være hjernen bak tidslinjen, og det er din oppgave å:

 • Samle inn informasjon fra ulike kilder for å skape en klar tidslinje for aktiviteter, milepæler og ressursbehov.
 • Verifisere og sammenstille milepæler, avhengigheter, avvik og tiltak.
 • Etablere prosjektstyringsbasis (PSB) og rapportere i tråd med prosjektenes krav.

Kvalifikasjoner: 

 • Grunnleggende planleggingskompetanse, gjerne med formell utdannelse innen fagretningen.
 • En god forståelse for jernbanetekniske utførelser.
 • 2-3 års erfaring med planleggingsoppgaver, og kan vise til tidligere prosjekter hvor du har bidratt med planleggingsekspertise.

Klar for din Store Opptreden?

Du vil rapportere til Prosjektleder, og vil ha fagansvar for prosjektets plansystemer og prosjektplaner.  Som Prosjektplanlegger i Infranord Norge vil du ha en sentral rolle i prosjektets suksess – du bidrar du til at våre jernbaneprosjekter går på skinner!  Er du klar for å sette ditt preg på fremtidens jernbane? Søk nå! 

Ta kontakt med Lisa Vaage på tlf 45258062 eller lisa@express.no hvis du har spørsmål til stillingen.  

Om arbeidsgiveren

Infranord er en ledende Nordisk jernbaneentreprenør med ca. 1900 ansatte og en omsetning på over 4 mrd. kroner. Vi bygger fremtidens spor med søkelys på kundenytte, sikkerhet og bærekraft.

Infranord Norge AS er datterselskap til Infranord AB og har ca. 100 ansatte, omsetning på ca. 600 mnok og god lønnsomhet. Infranord Norge har spennende oppdrag innen nybygging og oppgradering av norsk jernbane. Vi bygger spor og kontaktledning, signalanlegg og kraftforsyning. Vi gjennomfører store prosjekter i samarbeid med vår ressursbase i Infranord i Sverige og andre viktige samarbeidspartnere. Vår organisasjon i Norge består av ansatte innen prosjektledelse og arbeidsutførelse og vi har ambisjoner om videre sikker og lønnsom vekst.

Rådgiver

Lisa Vaage

+4745258062

lisa@express.no