HMS Leder

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
HMS Leder
Arbeidsgiver:
Kruse Smith Anlegg AS
Sted:
STAVANGER
Søknadsfrist:
31.08.2022
Antall stillinger:
1
Nettside:

Rådgiver

Mia Therese Jøhl Fartum

+4747367874

mia@express.no

Rådgiver

Hella Sommerfelt-Pettersen

+4792815638

hella@express.no

Vi leter nå etter den rette kandidaten som har samme mål og ambisjoner!

Som HMS-leder får du et overordnet ansvar for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i Kruse Smith Anlegg. Du vil arbeide i tett samarbeid med organisasjonen i alle prosjektfaser, samt delta aktivt i strategisk og operativ utvikling av selskapets HMS-arbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og operativt ansvar for HMS, herunder utforming og implementering av mål, strategi og handlingsplaner 
 • Oppfølging av ISO45001 mot ledelsessystem og etterlevelse i organisasjon
 • Bidra til å drifte og videreutvikle vårt ISO-sertifiserte ledelsessystem
 • Bidra i HMS- og kvalitetsrelaterte forbedringsprosjekter
 • Lede interne revisjoner
 • Bidra i internopplæring og opplæringsansvar innen fagfeltet og digitale verktøy
 • Påse at HMS krav blir etterlevd ute i prosjekt

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole eller universitetsutdanning tilsvarende bachelor eller master, med relevans for fagområdet.
 • Relevant arbeidserfaring med operativt HMS-arbeid. Det er også en fordel med erfaring fra bygg-/anlegg.
 • Kompetanse og erfaring innen tema som ISO-standarder, revisjoner, avviksbehandling / granskning og risikoanalyser, samt god innsikt i relevante standarder, lover og forskrifter.

Dine egenskaper:

 • Initiativrik og handlekraftig
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide internt og eksternt
 • Resultatorientert, strukturert og målrettet
 • Endringsvilje og evne til å se nye muligheter
 • God faglig, økonomisk og strategisk forståelse

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelse
 • Utfordrende og stimulerende tverrfaglig og sosialt miljø
 • Spennende arbeidsplass, med kunnskapsrike og motiverte medarbeidere
 • Faglige utfordringer og ansvar
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Arbeidssted: Stavanger eller Kristiansand, men reisevirksomhet vil være helt naturlig i stillingen

Vi vurderer søknader fortløpende, har du noen spørsmål rundt stillingen ta gjerne kontakt med våre rådgivere. 

Om arbeidsgiveren

Kruse Smith Anlegg er en anleggsentreprenør med kjernevirksomhet innen Bru, Tunnel og Energi- og industrianlegg. Fra 2022 er vi en egen selvstendig virksomhet eid av Hæhre & Isachsen Entreprenører. Med nye eiere vil Kruse Smith Anlegg fortsette å vokse og bemerke seg som en solid og foretrukken entreprenør innen bru- og tunnel- og industriprosjekter. Selskapet utfører prosjekter i hele Norge med vekt på Sør-, Vest- og Midt-Norge.

Kruse Smith Anlegg er bevisst på at bygg- og anleggsbransjen er en risikoutsatt bransje og jobber derfor aktivt for å forebygge skade og nedsatt helse for våre ansatte og samarbeidspartnere. Involvering og medvirkning er prinsipper vi er opptatt av, og det forventes at alle bidrar til økt trivsel og trygge arbeidsplasser.

Rådgiver

Mia Therese Jøhl Fartum

+4747367874

mia@express.no

Rådgiver

Hella Sommerfelt-Pettersen

+4792815638

hella@express.no