Bli toller!

Vil du være med på å forme fremtidens Tolletat? Vi søker tollaspiranter!

Tollaspiranter

Ønsker du å bidra til å beskytte fellesskapet ved landets grenseoverganger? 

Tolletatens unike førstelinjeposisjon på grensen sørger for at den enorme mengden varer som passerer Norges grenser hver eneste dag flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Alle tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og en omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. 

Om utdanningen:

En tollaspirant er en toller under utdanning. Utdanningen varer totalt 2,5 år og består av teoriundervisning i Oslo og praksis fordelt på flere perioder innenfor relevante fagområder på utvalgte praksissteder i hele Norge. Du vil innlosjeres i tilknytning til praksisstedene. Grunnutdanningen i Tolletaten er en generalistutdanning som gir deg grundig innføring i etatens arbeidsområder, hjemmelsgrunnlag, internasjonale konvensjoner og prosedyrer. Målet med utdanningen er å forberede kandidatene til en selvstendig stilling som tollinspektør. Som aspirant i Tolletaten får du lønn under utdanning. Det er 22 måneders plikttjeneste etter endt utdanning.

Vi søker fortrinnsvis deg som kan jobbe på følgende tollsteder: Bergen, Ålesund, Grenland, Bjørnfjell, Junkerdal, Polmak, Røros, Ørje eller Trysil. For dette aspirantkullet er det planlagt oppstart i slutten av august 2020.

Kvalifikasjoner:

 • generell studiekompetanse
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Dersom du i tillegg behersker andre språk kan det telle positivt
 • innehar gyldig førerkort klasse B innen oppstart 31.08.20
 • høyere utdanning fra fagskole/universitet/høgskole og/eller relevant arbeidserfaring kan telle positivt

Personlige egenskaper:

 • du er samarbeidsorientert med fokus på å bygge gode relasjoner
 • du er positiv, inkluderende og har gode kommunikasjonsevner
 • du er initiativrik og har sterk integritet
 • du er opptatt av å kontinuerlig utvikle deg, og gjennom din fagkompetanse bidra til å skape gode helhetlige og fremtidsrettede løsninger
 • du fremstår som reflektert, saklig og upartisk
 • du forstår viktigheten av å handle i tråd med etatens etiske retningslinjer

Vi tilbyr:

 • muligheten til å bidra til viktige samfunnsoppgaver varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • utviklingsmuligheter med tilbud om etter- og videreutdanning
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn under utdanning som tollaspirant, fra kr 303.800,- pr år. Som ferdig utdannet tollinspektør, fra kr 371.800,- pr år.

Det må påregnes turnusarbeid med arbeid på natt, helg, kveld og helligdager og det kan også påregnes en tjeneste med variasjon mellom ulike tollfaglige arbeidsoppgaver og -steder. Det utbetales turnustillegg for helgevakter, kvelds- og nattevakter, helligdager osv. Det er uniformsplikt.

Søkere må gjennomføre tester
For etaten er det viktig med en høy grad av tillit i samfunnet. Våre ansatte må derfor opptre i samsvar med etatens interesser, samfunnets krav og utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med etatens etiske retningslinjer. Som en del av søknadsprosessen kan vi be deg om å gjennomføre språk-, personlighets- og ferdighetstester. Dette gjøres for å kartlegge ferdigheter vi vurderer som viktige for å lykkes i stillingen. Søkere som ikke ønsker å gjennomføre testene vil ikke bli vurdert som aktuelle for aspirantopptaket. Lenke til testene sendes ut til aktuelle søkere etter søknadsfristens utløp.

Alle som søker om opptak som aspirant må levere politiattest ved ansettelse. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk for aktuelle kandidater.

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Tilrettelegging av arbeidsplassen vil bli vurdert ved behov, men du bør være generelt i god fysisk form og det forutsettes at en ev. redusert funksjonsevne er forenlig med arbeidsoppgavene. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Ønsker du å søke?
Du søker via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vær også forberedt på å begrunne din motivasjon til å gjennomføre en utdanning og jobbe i Tolletaten når du søker.

For nærmere informasjon om Tolletaten og hvordan det er å jobbe som toller, se toll.no/blitoller.

Dersom du har spørsmål om aspirantutdanningen, kan du sende disse til aspirant@toll.no.

Arbeidstid: Turnus
Jobbtype: Fast
Søknadsfrist: 02.03.2020
Arbeidssted: Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken

Møt Christer

– Det beste med jobben er at ingen dager er like!Vi søker nå tollaspiranter som kan være med på å forme fremtidens Tolletat. ? Les mer her ? www.toll.no/blitoller

Publisert av Tolletaten Mandag 10. februar 2020