Verdien av en grundig referansesjekk – og hvordan gjennomføre den

 | 

En søknad og et jobbintervju er en jobbsøkers første presentasjon av seg selv. Og selv om de fleste jobbsøkere beskriver seg selv på en ærlig og korrekt måte, vet alle at det er svært vanlig å pynte litt på sannheten og kanskje utelate informasjon som kan gi et dårligere inntrykk. Nettopp derfor er referansesjekk alltid blitt ansett som et verdifullt steg i enhver ansettelsesprosess.

Dame i telefon ved arbeidspult
Foto: Håvard Storvestre

Referansesjekk – en siste forsikring

Selv om et jobbintervju ofte gir deg en god oversikt over jobbsøkerens ferdigheter, erfaring og sosiale evner, er det som nevnt gjerne begrenset til det kandidaten selv ønsker å presentere.

Referansesjekk gir deg derimot en mulighet til å få en mer objektiv vurdering fra noen som kjenner dem godt, enten i profesjonell eller sosial sammenheng.

Slik kan du avdekke eventuelle svakheter som kanskje ikke kom frem i jobbintervjuet. Dette kan for eksempel være dårlige arbeidsvaner, problemer med å samarbeide, eller med å overholde tidsfrister.

En tidligere arbeidsgiver kan også bekrefte eller avkrefte det kandidaten har nevnt i jobbintervjuet, for eksempel om tidligere erfaring og resultater, samt positive eller negative egenskaper de selv har trukket frem.

Hvordan gjennomføre en god referansesjekk?

Der en god referansesjekk kan være uvurderlig, kan en dårlig en være verdiløs. Sørg derfor for å forberede deg godt på forhånd. Her er noen tips til hvordan du kan få mest mulig ut av referansesjekken:

 • Be om referanser som er relevante for din bedrift og som burde kjenne kandidaten godt. Sørg for å ha noe variasjon i referansene og gjerne på ulike nivåer – både over og under dersom kandidaten har hatt lederansvar.
 • Sørg aller først for å verifisere at informasjonen kandidaten har gitt er riktig.
 • Strukturer spørsmålene dine rundt kompetansen, egenskapene og erfaringen som kreves i stillingen. Spesielt hvis du skal velge mellom to eller flere godt egnede kandidater.
 • Be gjerne referansen om å sammenligne kandidaten med andre som har hatt lignende arbeidsoppgaver i bedriften.
 • Spør om kandidatens kjernekompetanser, samt arbeidsmoral og personlighet.
 • Forsøk å lytte godt til referansens valg av ord, tone og entusiasme når hen beskriver kandidaten. Lange pauser eller nøling kan være indikasjoner på tvil. Bruk egen dømmekraft og få referansen til å utdype.
 • Vær oppmerksom på overentusiastiske referanser som ikke kan underbygge entusiasmen godt. Be om korte eksempler som hvordan de løste et spesifikt problem, eller hvordan de tror kandidaten ville håndtere et tenkt scenario.

Husk også på å sette deg godt inn i lover og regler for referansesjekk. Både arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven og personvern begrenser hvilke spørsmål du kan stille.

Vanlige spørsmål å stille til referanser

Hvilke spørsmål det er nyttig å stille til referanser avhenger gjerne av stillingen og bransjen, men noen eksempler på generelle spørsmål som kan hjelpe deg som arbeidsgiver å få en dypere forståelse av kandidatens arbeidshistorie, ferdigheter, personlighet og evner, kan være:

 • Hva var kandidatens stilling og ansvarsområder i din bedrift?
 • Hvor lenge jobbet kandidaten i bedriften?
 • Hva var kandidatens arbeidsresultater og bidrag til bedriften?
 • Hvordan var kandidatens samarbeidsevner og evne til å kommunisere med andre?
 • Hva anser du som kandidatens styrker og svakheter?
 • Hvordan håndterte kandidaten utfordringer og stressende situasjoner i arbeidet?
 • Ville du anbefale kandidaten for denne stillingen eller en annen stilling i fremtiden?
 • Er det noen spesielle kvaliteter eller ferdigheter du vil fremheve hos kandidaten?
 • Er det noen forhold som kan påvirke kandidatens evne til å utføre denne stillingen?
 • Er det andre personer eller organisasjoner du vil anbefale å kontakte for å lære mer om kandidatens arbeidsevner?

Hva er digital referansesjekk?

Tradisjonelt gjennomføres en referansesjekk via telefon eller eventuelt ved kommunikasjon på e-post, men man kan også velge å gjennomføre den digitalt. Vanligvis dreier dette seg om å sende en elektronisk spørreundersøkelse til tidligere arbeidsgivere eller profesjonelle kontakter for å samle informasjon om kandidatens arbeidshistorie, ferdigheter og personlige egenskaper.

Fordelen med en digital referansesjekk er at den kan utføres raskt og enkelt, og det er mulig å samle inn mer omfattende og nøyaktig informasjon om kandidaten enn det som kan oppnås gjennom en telefonsamtale. Det er også mulig å lagre og analysere dataene på en effektiv måte, slik at arbeidsgivere kan ta mer informerte beslutninger om potensielle ansettelseskandidater.

Referansesjekken bidrar til å minimere risikoen for feilansettelser

Tiden og kreftene det koster å gå gjennom referanser til potensielle kandidater for en stilling er liten i forhold til konsekvensene av å ansette feil person til jobben. Og så lenge du forbereder deg godt på forhånd kan en god referansesjekk rett og slett bidra til å minimere risikoen for feilansettelser og sikre at du ansetter noen som vil passe godt inn i stillingen og på arbeidsplassen, både profesjonelt og sosialt.

 

Har din bedrift behov for bistand til rekkruttering av gode kandidater? Les om vår tjeneste for rekruttering, og ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.