Vær relevant!

 | 

Vi treffer mange kandidater hver uke. Noen snakker vi med på et helt generelt grunnlag og gir karriereråd, andre er på intervju på for konkrete stillinger og oppdragsgivere. Kanskje har de søkt en jobb, eller kanskje vi har «funnet dem» og invitert dem inn i en prosess. Hovedmålet i begge tilfeller skal være å bekrefte eller avkrefte relevans til en mulig stilling, så her har du alle muligheter til å påvirke og vise deg frem!

Til intervjuet er det mange som forbereder seg godt. Noen forbereder seg fordi de er nervøse, og ikke helt vet hva som venter, andre forbereder seg for å virke motivert og engasjert. Forberedelser er positivt uansett agenda, men utfordringen er at det ikke er alt man kan forberede seg på.

Alle intervjuere er ulike, og variasjonen i spørsmål kan være stor, alt etter hvilke områder man ønsker å avdekke, men ett råd vil vi gi deg: Vær relevant!

Å være relevant betyr fremdeles at du skal være deg selv. Det betyr fremdeles at du kan forberede deg, så lenge du forbereder deg på noe som er relevant for stillingen. Det betyr rett og slett at du skal snakke om det du opplever er mest relevant for intervjueren å vite. Gå gjennom stillingsannonsen til du er sikker på ansvarsoppgaver og -områder du skal jobbe med, og tenk over kvalifikasjoner og egenskaper du har som vil gjøre deg til en aktuell kandidat til å fylle stillingen.

Dersom man får spørsmålet om å gå gjennom egen CV, så er det områder som du bør fremheve mer enn andre. Kanskje skal du ikke fortelle inngående om en jobb du hadde i veldig kort tid ved siden av studiene, eller andre jobber som er på siden av det du nå ønsker deg. Du skal si litt om disse erfaringene, men hovedvekten skal du legge på de relevante erfaringene.

Da kan du gjerne fortelle detaljert om arbeidsoppgaver, resultater du har oppnådd, relevante prosjekter du har fått tatt del i, kurs og andre ting som viser frem kompetansen du har tilegnet deg, og erfaringer du gjorde deg underveis. Dersom det er noe vi ønsker å høre mer om, kan du være sikker på at vi ber deg utdype.

En god kollega i bransjen, Erik Falk Hansen, sier det så fint: «Husk å forberede deg, men husk også at øvelse og pugging ikke gjør mester i jobbsøkersammenheng

Ikke bruk for mye tid på å pugge «ferdige» svar. Prøv å ha lave skuldre, vær deg selv og svar så konkret du kan. Er du av typen som vil google «vanlige spørsmål i jobbintervjuet», kommer det opp en uendelig liste med mulige spørsmål. En slik liste kan fort inneholde 50 spørsmål, og du kan likevel oppleve å ikke få noen av spørsmålene på selve intervjuet. Kun fordi de ikke har noen relevans for stillingen eller samtalen, for den saks skyld. Dersom spørsmålene ikke øker prosessens prediktive validitet (øker treffsikkerheten), skal de heller ikke stilles.

Noen eksempler:

 • Hva er dine sterke og svake sider?
 • Ser du på deg selv som målrettet?
 • Kan du gi meg et eksempel på noen du kjenner som du mener har hatt suksess?
 • Har du noen gang vært i konflikt med en overordnet?
 • Hvordan takler du stress og press?
 • Hva er den tøffeste utfordringen du har møtt hittil?
 • Hvis du kunne forandre noe ved deg selv, hva ville det ha vært?
 • Hvor godt takler du å få kritikk?
 • Fortell om en situasjon hvor du mislyktes i å lytte og utfallet ble fatalt?
 • Hva er den største feilen du noen gang har gjort?
 • Ser du på deg selv som et konkurransemenneske?
 • Fortell om en situasjon hvor din troverdighet ble satt på prøve.

 

Spørsmål som derimot kan komme, er adferdsbaserte spørsmål. Hvordan opplevde du en situasjon slik og slik, hva skjedde, og hva lærte du?

Slike spørsmål kan du ikke pugge deg til. Her er forberedelsene i å reflektere over dine reaksjoner på ulike situasjoner og utfordringer, samt din lærdom og erfaring i etterkant, og så snakke om det på intervjuet.

Gjør deg uforglemmelig ved å gjøre deg relevant!

Lykke til.