Testverktøy sikrer kvalitet i rekrutteringsprosessen

 | 

Rekruttering er en kritisk del av enhver bedrifts suksess. Å finne de rette personene er avgjørende for å bygge et sterkt og bærekraftig team. Men hvordan kan du sikre at du tar de beste avgjørelsene når du skal ansette nye medarbeidere? Svaret kan ligge i bruk av tester i rekrutteringsprosessen.

Nærbilde av armer og hender til to personer i et møte

Hvorfor er tester viktig i rekruttering?

Tester har lenge vært en verdifull ressurs for å vurdere ferdigheter, kompetanse og personlige egenskaper hos jobbsøkere. Integrering av nøye utvalgte tester i rekrutteringsprosessen har flere fordeler, både for arbeidsgiver og arbeidstaker:

 • Identifisering av nøkkelkompetanse: Verktøyene bidrar til å identifisere kandidater som besitter de nødvendige ferdighetene og kompetansene for stillingen, som tekniske ferdigheter, språkkompetanse, evner for problemløsning, og mye mer. Dette øker sannsynligheten for å gjøre rett valg
 • Vurdering av kulturell passform: Verktøyene kan bidra med å vurdere kandidatens passform med bedriftskulturen. Kulturell passform kan påvirke produktivitet, trivsel og langsiktig ansattes engasjement. Noen tester er utformet for å vurdere personlighetstrekk og verdier, og dette kan hjelpe deg med å finne kandidater som passer godt inn i bedriften.
 • Objektiv vurdering: Verktøyene lar deg vurdere kandidatene på en ensartet måte, uavhengig av personlige fordommer eller subjektive inntrykk, noe som reduserer risikoen for diskriminering og gir et mer rettferdig og pålitelig grunnlag for beslutning
 • Tids- og kostnadsbesparelser: Verktøyene bidrar med å effektivisere jakten på toppkandidatene, da disse raskt kan luke ut kandidater som ikke oppfyller kravene. Samtidig reduserer det risikoen for å gjøre en feilansettelse som fører til høyere rekrutteringskostnader på lengre sikt.

Det er viktig å være oppmerksom på at tester som gjennomføres i en rekrutteringsprosess gjøres på en etisk måte. Det vil si å blant annet sørge for at testene er relevante for stillingen og ikke-diskriminerende.

Hvem burde bruke testverktøy i rekrutteringen?

Bruk av testverktøy kan være spesielt nyttig for store bedrifter og organisasjoner som har behov for å rekruttere mange kandidater samtidig eller har svært spesifikke kvalifikasjonskrav til en stilling. For disse virksomhetene kan slike tester bidra til å standardisere rekrutteringsprosessen, slik at de over tid får en jevnt god kvalitet på ansettelsene. Store virksomheter har også omfattende HR-ressurser som gjør en grundig og inngående ansettelsesprosess mulig.

Men dette betyr på ingen måte at mindre virksomheter ikke har svært mye å tjene på å benytte seg av tester i rekrutteringen. Konsekvensen av feilansettelser kan nemlig bli enda større i en liten bedrift, da hver enkelt ansatt relativt sett har en mye større påvirkning på bedriftens dynamikk og produktivitet.

Selv om det å bruke testverktøy i rekrutteringen krever litt ressurser, er det en svært kostnadseffektiv metode for å sikre at nye medarbeidere har de nødvendige egenskapene og ferdighetene som kreves i jobben. Enhver bedrift eller organisasjon som ønsker en mer objektiv, konsekvent og effektiv rekrutteringsprosess burde derfor vurdere å bruke testverktøy.Øverst i skjemaet

Hvilke typer testverktøy finnes?

Det finnes en rekke ulike testverktøy som egner seg til ulike type bransjer og stillinger.

Evnetester

Evnetester evaluerer en kandidats intellektuelle kapasitet til å løse problemer, tenke logisk og bearbeide informasjon. Disse testene kan inkludere:

 • Logiske tester: Måler kandidatens evne til å gjenkjenne mønstre, sekvenser eller forhold. Denne typen test kan innebære å identifisere det neste elementet i en sekvens eller finne sammenhenger mellom forskjellige datasett.
 • Numeriske tester: Vurderer evnen til å håndtere matematiske utfordringer. Dette kan omfatte tolkning av grafer, beregning av prosentandeler eller løsning av andre komplekse matematiske problemer.
 • Verbale tester: Disse fokuserer på en kandidats evne til å forstå og tolke skriftlig informasjon. De kan vurdere ordforråd, forståelse av avansert tekst og evnen til å trekke konklusjoner fra denne.

Ferdighetstester

Ferdighetstester er gjerne rettet mot en spesifikk stilling og skal evaluere en kandidats kompetanse innen et bestemt område, for eksempel:

 • Tekniske ferdighetstester: For eksempel kan en programmeringstest for en IT-rolle vurdere en kandidats kunnskap om bestemte programmeringsspråk eller problemløsning innen koding.
 • Språkferdighetstester: Utover grunnleggende vurdering av språkkunnskaper, kan disse testene også måle en kandidats evne til å forstå idiomatiske uttrykk, teknisk terminologi eller evnen til å oversette tekster.
 • Kundeservicetester: Disse testene kan for eksempel simulere ekte kundehenvendelser, der kandidaten testes i evnen til å respondere hensiktsmessig og løse problemer.

Personlighetstester

Personlighetstester skal prøve å kartlegge aspekter av kandidatenes personlighet for å best mulig forutsi atferd i jobbsammenheng:

 • Femfaktormodellen, populært kalt «The Big Five»: Denne testen gir en dybdeanalyse av fem dominerende personlighetstrekk. For eksempel kan en person med høy score på faktoren åpenhet være mer mottakelig for nye ideer og erfaringer, mens en med høy score på planmessighet kan være mer organisert og pålitelig.
 • Motivasjonstester: Disse vil gi en oversikt over hva som driver en person, enten det er behov for anerkjennelse, ønske om å oppnå mål, eller behov for å arbeide selvstendig.
 • Verditester: Disse testene identifiserer en kandidats kjerneprinsipper og verdier. Dette kan hjelpe arbeidsgivere med å avgjøre om en kandidat vil passe godt inn i bedriftens kultur og verdigrunnlag.

Vurder bruken av testverktøy i rekrutteringsprosessen

Tester kan være en uvurderlig ressurs i rekrutteringsprosessen, men de bør aldri være det eneste vurderingsverktøyet. De bør supplere andre vurderingsmetoder, som intervjuer og referansekontroller, for å gi et helhetlig bilde av kandidatene. Husk også at rekruttering er en dynamisk prosess, og det er viktig å evaluere og justere tilnærmingen over tid for å sikre at den er optimal for behovene og målene.

 

Vi benytter ulike verktøy i rekrutteringsprosessen av kandidater til bedrifter. Les om Fairsight, det nyeste verktøyet vi bruker, her.

Trenger din bedrift bistand med rekruttering av nye ansatte? Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å kapre toppkandidatene.