Rosa sløyfe 2019

 | 

Vi i Express Rekruttering støtter årets Rosa sløyfe-aksjon!

Årets tema handler om at alle kvinner er ulike og unike, og fortjener derfor også ulik og unik behandling.

I år setter vi fokus på å sørge for økt kunnskap, slik at det blir lettere å forutsi hva som kan hjelpe hver enkelt kvinne, eller mann. Sammen kan vi spre informasjon, vise solidaritet og bidra til økte midler til forskning.

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Alle disse er ulike. Derfor er persontilpasset brystkreftbehandling viktig – Kreftforeningen

Rosa sløyfe 2019

Vi i Express Rekruttering støtter årets Rosa sløyfe-aksjon og oppfordrer alle til å gjøre det samme! ? https://express.no/rosa-sloyfe-2019/

Publisert av Express Rekruttering Tirsdag 8. oktober 2019

 

En behandling som er tilpasset hver enkelt persons tilstand, sørger for at kvinnene får den behandlingen de responderer best på. For noen kan dette bety runder med cellegift, stråling og hormoner, mens det for andre krever en operasjon. Hver kreftsvulst er unik – slik som hver kvinne som bærer kreften er.

Heldigvis er overlevelsestallene gode og en høy andel kvinner overlever. Omtrent 90% av de som blir diagnostisert med brystkreft overvinner kreften.

Vi vil være med å bidra til at flere får den tilpassede behandlingen de trenger – slik at vi kan redde flere liv, og øke livskvaliteten deres betraktelig!

Vis omtanke – bær en Rosa sløyfe i oktober!

Slik kan du støtte Rosa sløyfe-aksjonen 2019:

Les mer om hvordan du kan engasjere deg eller støtte aksjonen her.