Grow a Mo, save a Bro!

 | 

I november er fokuset på å gi menns helse et nytt ansikt. The Movember Foundation ønsker å hjelpe menn med å leve et lengre, lykkeligere og sunnere liv!

Siden 2003 har Movember finansiert mer enn 1250 prosjekter for menns helse verden over, utfordret status quo, fått fart på forskningen rundt menns helse og forvandlet måten helsetjenestene når ut til og støtter menn på. – The Movember Foundation

Vi kjenner oss igjen i de fleste av Movember sine kjerneverdier som handler om å ha det moro, ha respekt og være ydmyke.

Bevegelsen ønsker å sette fokus på disse hjertesakene:

Menn dør i snitt seks år tidligere enn kvinner. Årsakene til det kan forebygges, og Movember ønsker å hjelpe menn med å ta grep. Som en Mo Sista eller Mo Bro kan du også bistå i den viktige kampen.

Det er flere ting man kan gjøre for å støtte bevegelsen:

Du kan også gi en direkte donasjon her.

Husk at barten din kan inspirere til donasjoner, viktige samtaler og reell forandring. Grow a mo, save a bro!