Jobbanalyse – et første steg i en god rekrutteringsprosess

 | 

Når en bedrift skal ansette nye medarbeidere, er det viktig å vite hvilke oppgaver som skal gjøres og hva slags kompetanse som kreves for å utføre dem. En god og gjennomtenkt jobbanalyse er derfor det beste grunnlaget for enhver vellykket rekrutteringsprosess.

puslebrikker i ulike farger som illustrerer menneskene i en bedrift

Hva er en jobbanalyse?

En jobbanalyse er en systematisk prosess for å kartlegge hva en stilling faktisk innebærer. Den gir innsikt i stillingens innhold og oppgaver, og hvilke kvalifikasjoner og ferdigheter som kreves for å utføre den effektivt.

Gjennom en detaljert kartlegging av oppgaver og forventninger brytes stillingen ned for å få en oversikt over de nødvendige kravene. Dette kan inkludere tekniske kunnskaper, utdanning, erfaring og sosiale egenskaper.

Jobbanalysen sikrer dermed at arbeidsgivere vet nøyaktig hva de ser etter, mens potensielle kandidater får klarhet i hva stillingen krever og innebærer.

For en bedrift er denne forståelsen svært viktig, ikke bare i selve rekrutteringsfasen. Ved å ha kartlagt hver ansatts spesifikke rolle nøye og samtidig sørget for at de ansatte forstår den, sikrer man også en så effektiv organisasjonsstruktur som mulig.

Viktige steg i en jobbanalyse

Jobbanalyse er en metode som krever litt planlegging og ressurser. Selv om alle bedrifter er ulike, finnes det noen generelle råd som kan sikre at jobbanalysen blir så presis, relevant og effektiv som mulig.

Gjør det klart hvorfor rekruttering er nødvendig

Før du begynner med jobbanalysen, er det avgjørende å forstå hvorfor det er behov for rekruttering. Eksempler på dette kan være vekst, permisjon, at noen har sluttet eller at det har oppstått behov for bestemte kompetanser som ikke finnes i bedriften i dag.

Å finne hensikten bak og de forventede resultatene til den nye stillingen gir en tydelig retning for den påfølgende jobbanalysen og setter klare, konkrete mål for hele rekrutteringsprosessen.

Spesifiser arbeidsoppgavene

Å forstå stillingens konkrete arbeidsoppgaver er av stor betydning, så dette steget er selve kjernen i jobbanalysen. Det er derfor veldig viktig å ta en detaljert gjennomgang av alt fra daglige gjøremål og plikter til hvor omfattende ansvar som er knyttet til rollen.

Uansett om det handler om grunnleggende oppgaver som utføres av flere eller mer tekniske oppgaver som er begrenset til denne ene stillingen, er det lurt å kartlegge dem ned til den minste detalj. Det er likevel ekstra viktig å identifisere og skille ut eventuelle oppgaver som det er helt nødvendig at blir løst på en god måte.

Definer kvalifikasjonskravene

For å sikre at kandidaten kan utføre jobben effektivt, er det viktig å definere hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige for stillingen. Dette kan omfatte utdanningsnivå, tidligere arbeidserfaring eller bestemte ferdigheter.

Her kan du for eksempel sette noen spesifikke krav for hvilke behov det er helt nødvendig at søkeren skal dekke og være kvalifisert for. I tillegg kan du bestemme noen kriterier som ikke er absolutte krav, men som kan hjelpe til med å identifisere kandidater som er ekstra egnede for stillingen.

Finn riktig plass i organisasjonskartet

Å forstå hvor stillingen passer inn i bedriftens organisasjon er avgjørende for å klargjøre både hvilken rolle og ansvar den som bekler stillingen vil ha. Som tidligere nevnt er denne typen overordnet rolleforståelse en viktig nøkkel til effektiv organisasjonsstruktur.

I tillegg hjelper det potensielle kandidater med å forstå hvor de vil passe inn i teamet og hvilken innflytelse de eventuelt vil få, samtidig som det gir et innblikk i organisasjonens dynamikk og hvilke muligheter som finnes der for karrieremessig utvikling.

Jobbanalyse gir bedre kvalitet på søkerne

Når du skal skrive en stillingsbeskrivelse er det viktig at denne inneholder en presis fremstilling av hva stillingen innebærer. Dersom du på forhånd har utført en god og inngående jobbanalyse, har du gjort både arbeidet med stillingsbeskrivelsen og andre steg i rekrutteringsprosessen mye enklere for deg selv.

I tillegg vil du med en gjennomtenkt og godt definert stillingsbeskrivelse ha større sjanse for å få de riktige søkerne på stillingen. Har du gått for bredt og generelt ut i utlysningen er det større risiko for at den tiltrekker seg et større antall søkere som ikke har ønskede eller riktige kvalifikasjoner. En vag stillingsbeskrivelse kan også føre til at gode kandidater unngår å søke, enten fordi de blir usikre på om de er kvalifisert eller fordi de rett og slett ikke forstår hva stillingen innebærer.

En god jobbanalyse gir derfor en presis og målrettet stillingsutlysning som øker sjansen for å treffe de riktige kandidatene.

 

Trenger din bedrift bistand med rekruttering av nye ansatte til din bedrift? Vi tilbyr rekrutterings- og bemanningstjenester på landsdekkende basis.
Les om tjenesten vår for rekruttering eller ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan bistå bedriften din med rekrutteringen!