Introverte personligheter er også ettertraktede arbeidstakere

 | 

I dagens arbeidsmarked kan man få inntrykk av at de fleste arbeidsgivere vil ha ekstroverte personligheter, da dette ofte er nevnt som et ønske i stillingsutlysninger. Men betyr dette at introverte har mindre sjans for å få drømmejobben? Ikke nødvendigvis. Introverte personer har nemlig egenskaper som er svært verdifulle for enhver arbeidsplass.

håndtrykk mellom to personer

Utfordringer for introverte i arbeidslivet

Selv om introverte kan tilføre betydelige verdier til mange arbeidsplasser, kan de dessverre støte på enkelte utfordringer i en søknadsprosess. Det at mange stillingsutlysninger så spesifikt fremhever utadvendte egenskaper som en tilnærmet nødvendighet, kan for eksempel påvirke selvtilliten til introverte jobbsøkere, og i tilfeller føre til at man ikke søker på stillingen.

I slike tilfeller bør både jobbsøkere og arbeidsgiver minne seg selv på at personlighet ikke nødvendigvis er enten-eller. De fleste mennesker innehar trekk både på begge sider og midten av skalaen. Mange kan for eksempel fremstå som utadvendte selv om de ser på seg selv som introverte.

Tro på egne ferdigheter

Det er i tillegg viktig å huske på at om man er introvert eller ekstrovert defineres etter om man henter energien sin fra å være alene eller i selskap med andre, og ikke nødvendigvis hvor mye plass man tar i sosiale sammenhenger.

Om man ser på seg selv som introvert eller ekstrovert har heller ikke nødvendigvis så mye å si for evnen til å gjøre en god jobb. Dette er noe de fleste arbeidsgivere er klar over. Så selv om det er lett å få inntrykk av at alle stillingsutlysninger henvender seg til ekstroverte, bør man ha tro på seg selv og egen kompetanse, og ikke henge seg for mye opp i detaljer.

Hva kan introverte personer tilføre arbeidsplassen?

Mennesker i den introverte enden av skalaen har mange gode og verdifulle egenskaper. Introverte har ofte en god evne til å lytte og tenke seg grundig om før de uttrykker seg, og personer med disse egenskapene er gjerne sterke analytikere og problemløsere.

Introverte kjennetegnes også ved å være gode til å fokusere og konsentrere seg, og går inn i arbeidsoppgavene sine med en rolig og reflektert tilnærming. Hvis omgivelsene ligger til rette for det, kan introverte personer blomstre med kreative ideer og løsninger, samt bidra med alternative perspektiver i teamarbeid og beslutningsprosesser.

Fordi introverte ofte foretrekker selvstendig arbeid, vil de vanligvis ikke trenge mye oppfølging når de skal fullføre en arbeidsoppgave. De er vant til å stole på seg selv og egne ferdigheter for å nå et mål, og de vil som regel jobbe hardt for å finne en løsning på egenhånd, før de eventuelt søker noen å diskutere det med.

Introverte og ekstroverte utfyller hverandre

Det er ikke slik at det ene alltid er bedre enn det andre når det kommer til personlighetstyper. Nøkkelen til suksess på de fleste arbeidsplasser er å anerkjenne at alle arbeidstakere er unike og har sine egne styrker og svakheter.

Der utpreget ekstroverte personer kan være energiske og flinke til å lede mange eller snakke foran store forsamlinger, bringer utpreget introverte personer andre viktige kvaliteter med seg. Fordi de er analytiske, flinke til å lytte aktivt og observere detaljer, kan de løse komplekse problemer og hjelpe andre med å forstå dem.

Arbeidsgivere vil ha mangfold

Arbeidsgivere verdsetter derfor et mangfold av personligheter. Selv om ekstroverte og utadvendte tradisjonelt sett er blitt fremhevet som de mest attraktive arbeidssøkerne, er det stadig flere som erkjenner at introverte personer burde være like ettertraktede og verdifulle arbeidstakere.

Bedrifter med et større utvalg av unike perspektiver får et rikere og mer balansert arbeidsmiljø. Dette resulterer igjen i mer kreativitet, bedre problemløsing og høyere produktivitet. Dette gagner både bedriften og individene som jobber i den.

 

Du finner gode tips til søknadsprosess og jobbintervju blant våre innlegg.

Interessert i en ny jobb? Se våre utlyste stillinger eller registrer din CV i vår database – vi tar kontakt dersom noe passende dukker opp!