Hvordan snakke om dine svake sider i et jobbintervju?

 | 

Å skulle legge ut om egne svake sider på jobbintervju kan være vanskelig. Aller helst vil vi snakke om ferdigheter og talenter som gjør oss til den beste kandidaten for jobben. Men å reflektere over og formidle egne svakheter på en god måte kan være nettopp det som gjør at du skiller deg ut på intervjuet. Her er våre tips til hvordan du kan snakke om dine svake sider.

Dame i et intervju med to personer

Gjør deg kjent med egne svakheter og forbered deg til intervjuet

Å være godt forberedt til jobbintervjuet er viktig. Og for å kunne uttrykke svakhetene dine best mulig, må du først kjenne dem godt selv. På denne måten vil du forstå på hvilke områder du kan forbedre deg og hvilke mulige løsninger som finnes på sikt.

Dette kan du gjøre ved å hente frem erfaringer fra tidligere jobbsammenhenger, også fra andre intervjuer hvor du har måttet svare på lignende spørsmål. Svakheter som er blitt påpekt for deg i personlige sammenhenger, men som også er direkte relatert til arbeidslivet, kan også være relevante.

Selv om du ikke alltid blir spurt direkte om dine styrker og svakheter i jobbintervju, vil det å på forhånd ha tenkt nøye gjennom disse gi deg et ekte og overbevisende grunnlag for å beskrive hva du kan tilby og hvordan du ser for deg å utvikle deg i fremtiden.

Les også om 8 vanlige spørsmål du kan få på intervju

Styr unna klisjeene

Det er veldig vanlig å forsøke å kompensere for hver svakhet ved å fremheve en styrke. Men dette kan raskt bli et tveegget sverd. Dette skyldes hovedsakelig at når du blir bedt om å snakke om en svakhet, bør du faktisk snakke om en svakhet. Å kamuflere svakhetene dine som styrker gjør nemlig at verdien av styrkene dine forringes. I tillegg gir du ikke et direkte svar på spørsmålet fra intervjueren, og det i seg selv kan koste deg poeng i kampen om jobben.

Styr derfor unna svar som at du er en perfeksjonist eller jobber for hardt. Disse klisjeene har vi alle sett og hørt utallige ganger, og man kan da bare forestille seg hvor mange ganger intervjuere har hørt dem. Prøv heller å være ærlig og original. Finn reelle svakheter som er relevante for jobben du søker på, og forklar hvordan du jobber for å forbedre dem.

Hvordan formidle svake sider på jobbintervju?

Mange jobbsøkere er usikre på hvordan de så skal legge frem deres egne svakheter i et jobbintervju. Hvis du forbereder deg på å sette dem i riktig kontekst, kan du gi intervjuerne et ærlig og reflektert svar som viser både profesjonalitet i utvelgelsesprosessen og at du er bevisst dine svake sider.

Hvordan du forbereder deg er også gjerne avhengig av hvilken type jobb du blir intervjuet for. For eksempel kan det å hente frem en ferdighet eller vane være svært relevant for en stilling som krever mye teknisk kompetanse. For en salgs- eller kundeserviceposisjon kan intervjueren derimot være mer interessert i å høre om dine personlighetstrekk.

Ingen tilnærming er strengt tatt feil eller riktig. Det viktigste er å lytte godt og gi gode og relevante svar. Gå gjennom jobbeskrivelsen en ekstra gang for å få en pekepinn om hva som kan være viktigst for den spesifikke rollen, og tenk gjennom følgende punkter:

  1. Finn din(e) svakhet(er)
  2. Sett dem i en sammenheng og finn et konkret eksempel på hvordan dette trekket har vist seg i arbeidslivet. Denne sammenhengen vil gi mulige arbeidsgivere en forståelse av hvor mye selvinnsikt og evne til profesjonell utvikling du har
  3. Identifiser hva du har gjort og gjør for å jobbe med det

 

Her er noen eksempler på hvordan du kan snakke om og reflektere rundt svakheter, og samtidig vise at du har selvinnsikt og tiltaksevne til å gjøre noe med dem:

Jeg kan være veldig selvkritisk

Å være svært selvkritisk kan oppleves som en svakhet. Det kan derfor være nyttig å reflektere over og komme med eksempler på hvordan du gjennom karrieren har følt at du kunne ha gjort mer, selv når du har gjort det bra.

Når du snakker om dette i et intervju, er det viktig å fokusere på hvordan du har anerkjent denne svakheten og tatt skritt for å adressere den, for eksempel ved å bli flinkere til å verdsette og feire egne prestasjoner samt anerkjenne bidrag fra teamet ditt og andre støttespillere.

Jeg kan være sjenert

Å være naturlig sjenert kan også bli sett på som en svakhet i noen stillinger. Legg frem hvilke grep du har tatt for å hjelpe deg med å overvinne sjenansen og hvordan disse erfaringene har gjort det enklere for deg å dele perspektiver og engasjere deg med andre på en mer effektiv måte.

Fortell for eksempel om hvordan du har jobbet med å overvinne telefonskrekk, ta mer plass i møter eller utfordret deg selv til å holde presentasjoner og foredrag.

Jeg kan ha problemer med å stille spørsmål

Å tro at du kan løse ethvert problem alene kan være en utfordring i mange situasjoner, både for deg og andre. Gi et konkret eksempel på en gang da du innså dine begrensninger og innså at du trengte andres hjelp.

Forklar hvordan du gjennom å reflektere over problemet gikk fra å prøve å håndtere alt på egenhånd til å ta et skritt tilbake og identifisere hvilke ressurser du hadde rundt deg.

Jeg har noe mangel på erfaring

Å ikke være kjent med den siste versjonen av spesifikke programvarer eller siste skrik innen prosjektledelse kan også være en svakhet mange nevner. I denne sammenhengen kan du i et intervju fokusere på hvordan du på forrige arbeidsplass i stedet prioriterte å oppnå dybdekunnskap innenfor andre områder som var mer relevante der. Fortell deretter hvordan du går frem når du skal lære nye ting og hvor givende det er å utvikle egen kompetanse.

Jeg har en tendens til å utsette ting

Hvis du har en tendens til å utsette ting, er det essensielt å formidle i intervjuet hvordan du har blitt mer oppmerksom på denne vanen. Gi et konkret eksempel på hvordan prokrastinering påvirket deg og teamet ditt og fortell hvordan det var en vekker for deg.

Vær deretter tydelig på at du har utviklet strategier for å forbedre arbeidsflyt og tankesett og forklar hvordan det å bryte denne vanen det har gjort arbeidsdagen enklere, både for de rundt deg og deg selv.

 

Det er viktig å nevne at dette kun er eksempler på hvordan man kan reflektere rundt egne svakheter i jobbintervju. Det er som nevnt hvordan du formidler dine svake sider som kan være avgjørende for å skille deg ut fra andre og øke sjansene for å få drømmejobben. Vær ærlig, konkret og svar på spørsmålene du får.

Les også om hvordan imponere under jobbintervjuet – kunsten å svare godt på spørsmål

 

Husk også at ingen intervjuer er bortkastet, men alltid en god anledning til å lære og bli enda litt bedre til neste gang. Lykke til!

Interessert i en ny jobb? Se våre utlyste stillinger eller registrer din CV i vår database – vi tar kontakt dersom noe passende dukker opp!