Employer branding – Hva er det og hvorfor er det viktig for din bedrift?

 | 

I tider med et stramt jobbmarked er det hard kamp om de beste kandidatene. Den bedriften som har den beste og mest målrettede strategien for employer branding, er sikret et viktig forsprang på konkurrentene.

Express Rekrutterings kontorlokaler

Hva er employer branding?

En av de viktigste oppgavene for enhver HR-sjef er å bygge opp og bevare bedriftens gode navn og rykte, både internt og eksternt. Dette gjelder uavhengig av bransje og størrelse på virksomheten. Og selv om mange snakker om bedriftens omdømme fra kundens perspektiv, er employer branding minst like viktig. Hvordan bedriften jobber med dette påvirker rekrutteringen av gode kandidater og dermed dens suksess og vekst.

Employer branding handler kort fortalt om hvordan både nåværende og potensielle ansatte ser på bedriften. Det er de verdiene som de ansatte mener kjennetegner arbeidsgiveren sin. Faktorer som ansattgoder, arbeidsmiljø og ferieordninger er eksempler på sentrale elementer i en bedrifts HR-filosofi og employer branding.

Det er når disse to begrepene forenes at bedriftens merkevare og omdømme som arbeidsplass dannes, og dette påvirker oppfatningen til både kunder og ansatte. Det er skadelig for en bedrifts omdømme å fremstå på én måte utad, mens man har en annen kultur internt.

Hvorfor bør man styrke bedriftens employer branding?

I dagens digitale verden kan folk enkelt finne informasjon om bedrifter. Og når arbeidssøkere vurderer en mulig arbeidsgiver, vil de prøve å finne ut så mye som mulig om bedriften på forhånd. Du ønsker at din bedrift skal være tiltalende for et nytt talent og for de som allerede er med.

Å jobbe med employer branding kan hjelpe bedriften med å beholde talentfulle ansatte, forkorte rekrutteringstiden og minske gjennomtrekk. En bedrift er bare så god som dem som jobber i den, og enhver bedrift ønsker å sikre de beste kandidatene og sørge for at de blir. Nøkkelordet er lojalitet.

Det finnes mange gode grunner til at alle bedrifter bør tenke gjennom en strategi for employer branding:

Det forbedrer arbeidsmiljøet og øker de ansattes trivsel

Det er mange tiltak som kan gjøre ansatte fornøyde, fra små goder som gratis mat på kontoret, til gode fasiliteter og sosiale arrangementer. Alt dette påvirker arbeidsmiljøet positivt.

Men det aller viktigste er kanskje holdningen til dem med lederansvar. Ansatte skal føle seg verdsatt, bli hørt, ha klare mål og bli rettferdig behandlet. Fleksibilitet i arbeidstid og -sted kan også spille en stor rolle.

Det øker engasjementet blant ansatte

Å fremme en sterk bedriftskultur kan bidra til at de ansatte identifiserer seg med bedriftens verdier. Bedriften bør derfor definere en strategi og hvilke verdier den skal lene seg på. La deretter de ansatte være bedriftens ansikt og stemme, da det er de som kjenner merkevaren best.

Det introduserer nye rekrutteringskanaler

Teknologien utvikler seg stadig, og med den kommer nye kanaler for å tiltrekke seg de flinkeste arbeidstakerne. Sosiale medier, jobbportaler og bedriftens eget nettsted er viktige verktøy, og virksomhetens tilstedeværelse her bør reflektere bedriftens verdier og employer branding-strategi.

Det skiller bedriften fra konkurrentene

Rekruttering kan være utfordrende, spesielt for stillinger med svært tekniske arbeidsoppgaver. Med god employer branding kan bedriften skille seg positivt ut fra konkurrentene og dermed tiltrekke de beste kandidatene, og gir virksomheten en sterk posisjon i forhandlinger.

Et godt og tydelig employer brand kan også redusere rekrutteringstiden og dermed også rekrutteringskostnadene.

Veien til et sterkt employer brand

Å bygge en solid employer branding-strategi krever flere tiltak, og innholdet i strategien man velger vil gjenspeile både kulturen og dynamikken i bedriften. Her er noen tips til hvordan en bedrift kan gå frem:

Styrk internkommunikasjonen

Hold intranettet oppdatert og send jevnlige nyhetsbrev. Man kan også opprette en spørsmål-og-svar-funksjon for å besvare ofte stilte spørsmål, i tillegg til å arrangere ukentlige møter og bruke verktøy som Slack for å effektivisere kommunikasjonen.

Sett klare mål

Før man kan sette i gang med å forbedre bedriftens employer branding, må man vite hvilke behov den har. Dette kan for eksempel være å tiltrekke seg nye og talentfulle arbeidstakere, beholde dem som allerede er der, eller om man trenger å gjøre noe for å forbedre arbeidsmiljøet.

Finn ut hva bedriften skal tilby de ansatte

Finn ut hva det er som motiverer ansatte til å bli og som tiltrekker nye toppkandidater. Dette kan være gode muligheter for forfremmelse eller lønnsøkning, varierte arbeidsoppgaver, fleksibilitet for småbarnsforeldre eller en bedriftskultur som verdsetter balanse mellom jobb og fritid.

Identifiser og bli kjent med bedriftens målgruppe

Bedrifter som prøver å nå alle, ender ofte opp med å ikke nå noen. Identifiser hvilke typer mennesker som passer inn i bedriften, tilpass budskapet deretter og vær målrettet i markedsføringen av virksomheten.

Lag gode jobbannonser

Gjør stillingsutlysningene mer engasjerende. Unngå en for formell tone og kommuniser direkte og tydelig, uten for mange klisjeer. Se på konkurrentene og prøv å sikre at bedriften skiller seg positivt ut.

Forbedre intervjumetodene

Når man intervjuer kandidater til en viktig stilling, er hver detalj viktig. Vær bevisst på hvordan bedriften og stillingen presenteres, og sørg for at kandidaten får god tid til å snakke.

Gi nyansatte en god start

Gi alle nye ansatte en varm velkomst og pass på at de får tid til å bli kjent med både kolleger og arbeidsoppgaver. De første dagene i en ny jobb kan være stressende, så vær tålmodig og hjelpsom.

Sett pris på mangfold

En bedrifts ansatte er det som reflekterer bedriften. Å tiltrekke seg folk med forskjellig bakgrunn kan skape en rikere og mer innovativ arbeidsplass.

Skap og del bedriftens historie

Folk blir engasjert av gode historier. Del ansattes erfaringer på arbeidsplassen og fortell hvordan selskapet har utviklet seg. Dette kan bygge en sterkere tilknytning mellom bedriften og potensielle kandidater.

Evaluer strategien og tilpass den

Når alle tiltak for en employer branding-strategi er iverksatt, må man prøve å måle effekten av dem. Dette kan være gjennom ansattes lojalitet, antall søkere på stillingsutlysninger eller andre relevante tilbakemeldinger.

 

Trenger din bedrift bistand med rekruttering av nye ansatte? Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å kapre toppkandidatene.