Effektive og langvarige samarbeid

 | 

Hva kjennetegner våre mest velfungerende samarbeid på rekrutterings- og bemanningstjenester over tid? Det korte svaret på det er:

«Fleksibilitet, effektivitet, forventningsavstemming og kvalitet».

Ved oppstarten av et rammeavtalesamarbeid er det avgjørende å fastsette noen ytre rammer som gir rom for fleksibilitet. Det er og viktig å avstemme forventningene til samarbeidet fra begge parter. Vi tilpasser rekrutteringsprosessen i samarbeid med våre kunder, og sikrer at deres behov og ønsker blir ivaretatt på en profesjonell måte.

I ditt møte med oss vil du kjenne igjen våre verdier «modig, engasjert og effektiv», og oppleve en smidig prosess, som til og med er hyggelig.

Hvorfor er denne typen samarbeid så effektivt?

Alle ytre rammer og forventninger er allerede avklart, og vi har over tid blitt godt kjent med deres virksomhet, behov og ønsker. Dette fordrer smidige og effektive rekrutteringsprosesser som er optimaliserte.

Med en rekke av våre kunder har vi samarbeidsavtaler for å dekke deres behov innen blant annet kunderådgivning, prosjektledelse, økonomi og salg – da flere virksomheter har et løpende behov gjennom året for ressurser innen disse områdene. Vi er fleksible og omstiller oss raskt for å løse kundenes problemstillinger effektivt og av høy kvalitet.

I flere av våre rammeavtalesamarbeid rekrutterer vi kandidater etter en predefinert kandidatprofil, som blir utarbeidet ved oppstarten av prosessene. Denne kandidatprofilen følges som utgangspunkt, da profilene ofte kan være av lik art. Ved behov, eller etter ønske, tilpasses eller justeres kandidatprofilen. Denne metoden er svært effektiv for flere typer stillingskategorier, eksempelvis innen kunderådgivning, prosjektledelse, økonomi og salg.

Managing director i Superoffice Norge AS, Camilla Heidenreich Bommen, sier dette om vårt samarbeid:

Vi trodde ikke det var mulig å finne en leverandør som leverte gode kandidater så raskt og til en så fornuftig pris – men det var det. Siden har vi benyttet Express Rekruttering på et titalls ansettelser.

Våre tjenester

Les gjerne mer om hvilke tjenester vi tilbyr:

Skal vi ta en kaffe en dag?

Ta kontakt for å få informasjon om hvordan akkurat vi kan samarbeide:
Kathrine     kathrine@express.no / +47 900 60 553