Baser rekrutteringsprosessen på mer enn magefølelsen!

 | 

Denne uken har alle i Express Rekruttering gjennomført DNV GL sertifiseringskurs for rekrutteringspersonell. Dette gjør oss enda mer kompetente til å gi gode råd og retningslinjer til våre kunder og kandidater.

En god rekrutteringsprosess bidrar til økt treffsikkerhet og mer objektive valg, og sikrer suksess for kandidat og kunde.

Når man skal velge seg en samarbeidspartner for rekruttering, er mulighetene mange. Det er viktig å tenke på at valget man tar vil ha en stor innvirkning på hvilke kandidater du blir presentert, hvordan disse blir evaluert og ikke minst ivaretatt.

En dårlig prosess kan bidra til store økonomiske tap og i verste fall et dårlig rykte. Sørg for at du har den kompetansen som trengs for å bidra til at rett person havner på rett sted og dermed bidrar til vekst for dine kunder – DNV GL

Kampen om de aller beste kandidatene er høyst reell i dagens arbeidsmarked, og for å få tak i dem må du vite hva som bør vektlegges i rekrutteringsprosessen. Uansett hvor mange år du har rekruttert og “aldri” bommet, kan jeg garantere deg at bruk av magefølelse og intuisjon IKKE er årsaken!

Vet du egentlig hvor mye/lite vekt du bør legge på en CV? Hva med referanser, det er vel viktig å fokusere på? Selve intervjuet må jo ha betydning? Hva er viktigst; evner eller ferdigheter?

Sannheten er at man ofte vektlegger ting som, i bunn og grunn,  forteller oss lite om hvorvidt kandidaten kommer til å lykkes i jobben eller ikke. For alle ønsker vel å ansette noen som presterer på et høyt nivå?

For oss i Express Rekruttering er det viktig å ha riktig kompetanse, slik at vi til enhver tid kan skaffe kundene de mest passende kandidatene. Vi er sikre på at å kontinuerlig tilegne oss ny kunnskap vil gi oss verktøyene vi trenger for å tilby de beste rekrutteringsløsningene.

For kandidatene handler det om å bli behandlet rettferdig, og vurdert på rett og objektivt grunnlag. Bare det er en stor trygghet for deg som er oppdragsgiver.

Med tanke på dagens krevende marked; synes du det holder at kandidater vurderes kun basert på egen magefølelse og egne erfaringer?

Vi synes ikke det og VET at det gir tilfeldige resultater. La oss i Express Rekruttering vise deg at du med små grep, kan øke treffsikkerheten i egne prosesser. Ikke la noe som er så viktig som rekruttering være basert på flaks og tilfeldigheter!

Les mer om våre tjenesteområder via menyen, og ta gjerne kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå i deres rekrutteringsprosesser.

Vi er tilgjengelige på: 21 93 17 70 / adm@express.no