Å gjennomføre et godt jobbintervju – våre tips til deg som arbeidsgiver

 | 

Et jobbintervju er ikke bare utfordrende for arbeidstakere. Også arbeidsgivere kan bli nervøse før et jobbintervju. I begge tilfeller er det forberedelser, profesjonalitet og å vise seg fra sin beste side som er nøklene til et godt gjennomført jobbintervju.

dame i en intervjusetting

Viktigheten av et godt jobbintervju

Intervjuet er en kritisk del av ansettelsesprosessen, der både arbeidstaker og arbeidsgiver skal selge seg inn til hverandre.

Arbeidstakers innsalg

For arbeidstakere er et jobbintervju en sjanse til å vise frem sine ferdigheter og talenter til en potensiell arbeidsgiver, mens det fra arbeidsgivers perspektiv gir en mulighet til å vurdere en kandidats egnethet for stillingen, både hva gjelder ferdigheter og motivasjon.Intervjuet er kandidatens største og beste mulighet til å selge seg selv, og en anledning til å fremheve egne prestasjoner, evner og personlighet. Derfor er det viktig at de som utfører intervjuet gir kandidaten de beste og tryggeste rammene for vise frem nettopp dette. Her er det derfor essensielt at de spiller på lag med kandidaten ved å ha forberedt seg godt og ta intervjuet på alvor.

Arbeidsgivers innsalg

Et jobbintervju er ikke bare en arena hvor arbeidsgiveren skal lære om og vurdere kandidaten. Det er også kandidatens beste anledning til å lære mer om bedriften og finne ut av om det er et attraktivt sted for dem å jobbe. Arbeidstakere stiller ikke bare til intervju for å imponere, de ønsker også at bedriften, altså intervjuerne, skal vise seg fra en side som passer deres verdier, mål og forventninger.

Dersom en arbeidsgiver stiller godt forberedt til jobbintervju, øker sjansen for at intervjuet blir vellykket, som igjen minimerer risikoen for for feilansettelser. Og feilansettelser er dyrt. Ikke bare gjennom at rekrutteringsprosesser i seg selv kan være kostbare, men også fordi man ved å ansette feil person kan måtte bruke ekstra ressurser på opplæring eller at det går utover arbeidsplassens produktivitet og miljø.

5 steg for å gjennomføre et godt jobbintervju

1. Sett rammene

Å forberede deg ordentlig før intervjuet er avgjørende. Dette kan inkludere alt fra hvordan du presenterer deg selv til å gjøre selve møterommet innbydende. Så er det viktig å bidra til en positiv tone ved å vise vennlighet og hjelpe kandidaten med å føle seg velkommen. Husk at kandidaten evaluerer både intervjuer og arbeidsplassen, så det er viktig at omgivelsene er ryddige og profesjonelle. Prøv å innta en balansert holdning som hverken er for seriøst eller avslappet.

2. Start enkelt

Når intervjuet begynner, kan det være lurt å starte med lett småprat og stille generelle spørsmål om kandidatens bakgrunn og interesser. Dette kan bidra til å bryte isen og gjøre kandidaten litt mer bekvem i en utfordrende situasjon. Pass bare på at spørsmålene ikke blir for generelle, da disse kan være vanskelige å svare på. Dersom du lykkes med å skape en avslappet atmosfære, kan dette også føre til en mer åpen og ærlig samtale videre i jobbintervjuet.

3. Gå dypere til verks

Fortsett så med mer detaljerte spørsmål om kandidatens tidligere jobberfaring. Utforsk hva slags ansvar og oppgaver de har hatt, samt hvilke prestasjoner de er stolte av. Vær oppmerksom på eventuelle uoverensstemmelser i svarene, og forsøk å forstå hvilken motivasjon de har hatt for å bytte jobb i fortiden. Denne delen av intervjuet skal gi en dypere forståelse av kandidatens kompetanse og hvordan de kan passe inn i rollen de søker.

4. Fokuser på stillingen

For virkelig å forstå om kandidaten passer for jobben, bør spørsmålene så dreie seg rundt ting som er direkte relatert til stillingen. Dette inkluderer både spørsmål om tekniske ferdigheter og mer reflekterende spørsmål om kandidatens forståelse av hva stillingen innebærer. En kandidat som gir tillitvekkende svar på disse spørsmålene, kan sies å ha en god forståelse av jobben.

5. Avslutt jobbintervjuet profesjonelt

Mot slutten av intervjuet bør du forklare prosessen videre, slik at kandidaten vet hva som kan forventes i de kommende dagene eller ukene. Gi også kandidaten muligheten til å stille spørsmål. Dette viser at du verdsetter deres mening og er opptatt av at de også skal få den informasjonen de trenger for å ta en veloverveid beslutning om stillingen.

Bruk tiden godt

Jobbintervju kan være en stressende opplevelse for mange arbeidstakere. Derfor er det viktig at intervjueren er effektiv og fokuserer på det som faktisk er relevant å finne ut av. Arbeidstaker bruker tid på å forberede seg på det som er relevant for stillingen de har søkt på, og å få spørsmål om ting som ikke har noe med jobben å gjøre kan være både frustrerende og forvirrende.

Fra arbeidsgivers perspektiv kaster det bort verdifull tid som kunne ha blitt brukt på å diskutere kandidatens relevante kvalifikasjoner og erfaring. Det er for eksempel ikke relevant å stille inngående spørsmål om sosiale evner dersom stillingen de har søkt på innebærer å arbeide selvstendig. Spørsmål om hvor kandidaten ser for seg å være om fem år eller hva deres drømmejobb er, er også eksempler på generelle spørsmål som er lite relevante for de fleste stillinger.

Se heller på intervjuet som verdifullt avsatt tid begge parter, og tenk nøye gjennom hva som er nødvendig å vite for å kunne ta den best mulige avgjørelsen til slutt.

Vi hjelper din bedrift med rekrutteringsprosessen

En rekrutteringsprosess kan være både langvarig og komplisert. Men for å sikre at bedriften finner den beste kandidaten til jobben, er det viktig at du sørge for at hvert steg av prosessen blir gjennomført godt og effektivt.

Vi har vi rådgivere som er eksperter på området, og som kan bistå din bedrift gjennom hele rekrutteringsprosessen, fra å finne kandidater til å gjennomføre intervjuer, og til slutt med å ta den endelige avgjørelsen.

Les mer om vår tjeneste for rekruttering, og ta kontakt med oss dersom din bedrift ønsker hjelp med rekrutteringen!