8 vanlige spørsmål du kan oppleve å få i jobbintervjuet

 | 

Jobbintervjuer kan være både nervepirrende og litt skumle, men med gode forberedelse, kan du enkelt få viste deg fra din beste side. Alle jobbintervjuer er forskjellige, der det også avhenger av type stilling du har søkt på. Likevel er det noen spørsmål som ofte går igjen i jobbintervjuer. Her er 8 av dem, sammen med noen tips til hvordan du kan forberede deg på dem i forkant.

1. Kan du fortelle litt om deg selv?

Dette spørsmålet gir deg en sjanse til å fortelle om deg selv, dine interesser og kvalifikasjoner. For å forberede deg på dette spørsmålet, bør du tenke gjennom hva som er viktig å nevne om deg selv i forbindelse med stillingen du har søkt.

2. Hvorfor ønsker du jobbe her?

Her bør du vise at du har gjort research om bedriften og hvorfor du har et ønske om å jobbe der. Snakk gjerne om hva du beundrer ved bedriften, hvilke verdier du deler med dem, og hva du mener du kan bidra med og hvorfor akkurat du passer inn i stillingen.

3. Hva er årsaken til at du slutter i jobben du har i dag?

Her bør du ikke oppgi årsaker som eventuell dårlig miljø, dårlig ledelse eller lignende, men heller fokusere på å snakke om dine ambisjoner og mål rundt utvikling av kompetanse, å få nye utfordringer og lignende. Fokuser på det du tror at denne nye stillingen kan gjøre for deg.

4. Hva ser du på som dine styrker og svakheter?

For å forberede deg på dette spørsmålet, bør du tenke gjennom hva du mener er dine sterkeste egenskaper, og hva du jobber med å forbedre. Når du beskriver dine svakheter, prøv å vise at du er bevisst på dem og at du jobber for å bli bedre. Her er det også viktig å ikke si at du ikke har noen svakheter. Det oppleves oftere som mer negativt, enn å erkjenne de svakhetene du har. Alle har sine svakheter.

5. Kan du fortelle om en utfordring eller konflikt du har møtt på og hvordan du håndterte den?

Dette spørsmålet gir deg en sjanse til å vise hvordan du håndterer utfordringer og løser problemer. Velg et eksempel der du viste initiativ, uansett om det var i en situasjon på jobb eller på fritiden. Beskriv hva som skjedde, hva du gjorde, og hva resultatet var.

6. Hvordan tror du at kolleger og/eller venner og familie vil beskrive deg?

Dette kan være vanskelig å svare på, da vi ofte ender opp med å gi en beskrivelse som gjenspeiler sånn vi selv opplever at vi er, og ikke sånn de rundt faktisk opplever oss. Derfor kan det i forkant av et intervju, hvis du har mulighet, være lurt å spørre de omgir deg med både på jobb og på fritiden om hvordan de vil beskrive deg.

7. Hva er dine mål for fremtiden?

Her bør du vise at du har tanker om fremtiden din og hva du ønsker oppnå. Snakk om hva du ønsker å oppnå både på kort og lang sikt, og hvordan stillingen du søker passer inn i disse planene.

8. Har du noen spørsmål til oss?

Det er vanlig at intervjuer(ne) gir deg muligheten til å stille eventuelle spørsmål du har på slutten av intervjuet før dere avslutter. Her får du muligheten til å vise din interesse og engasjement for bedriften og stillingen, men også å få stille viktige spørsmål som gir deg innsikt i om dette faktisk er en stilling du ønsker og en arbeidsplass du vil bli en del av. Spørsmål kan være rundt hvordan en vanlig arbeidsdag typisk ser ut for en i den stillingen du intervjues til, hvordan arbeidsmiljøet og kulturen er på arbeidsplassen, og mulighetene for kompetanseutvikling.

 

For å stille forberedt til jobbintervjuet, handler det generelt om å lese deg godt opp på bedriften, stillingen du søker, og bransjen generelt. Øv på å snakke om deg selv og dine erfaring, ferdigheter og mål.

Lykke til!

 

Les også vårt innlegg om hvordan du stiller godt forberedt til jobbintervjuet for flere gode tips!

Interessert i en ny jobb? Se våre utlyste stillinger eller registrer din CV i vår database – vi tar kontakt dersom noe passende dukker opp!